Andre tjenester

Utstyrslast

Har du behov for transport av stort eller uhåndterlig utstyr? Vi har kjøretøy og kompetanse til å imøtekomme oppdrag av alle størrelser. La oss stå for hele oppdraget, fra opplasting til leveranse på døren.

Lasting og lossing av spesialtransport

Dersom du trenger hjelp med klargjøring av transporten, er vi behjelpelige med lasting og lossing av spesialtransport. Pris pr. time.

Veioppmåling

På forespørsel utfører vi oppmåling av utfordrende veistrekninger hvor det skal kjøres spesialtransport, f.eks tunneler, broer, svinger og smale veier. Vi kjenner veiene på vestlandet godt – Snakk med oss dersom du er usikker på en veistrekning.

Priser / betingelser

Bud og Følgebil Bergen opererer med faste priser på de vanligste strekninger. Ellers beregnes pris ut fra oppgitte kilometertakster – Dette for din trygghet som kunde. Vi tilbyr i tillegg bedriftsavtaler – Kontakt oss for en uforpliktende samtale om dette.

Bud og Følgebil Bergen AS

Bud og Følgebil Bergen AS

Bud og Følgebil Bergen AS

Bud og Følgebil Bergen AS

Bud og Følgebil Bergen AS